Regulament Tombolă

Organizatorul tombolei „Asociația Smart Alliance ” este asociația Smart Alliance, cu sediul în Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr. 23-25, bl. B, sc. 2, et. 1, ap. 5, sector 1, cod poștal 010864,  înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, Judecătoria Sector 1, București, cu nr. 75133/299/2015, cod de înregistrare fiscală 34797514, cont IBAN nr. RO95 INGB 0000 9999 0519 8886 deschis la ING Bank București, reprezentată legal de către Gabriel Traian MUNTEANU, în calitate de Președinte denumit în continuare ”Organizator”

  1. Persoanele care participă la Tombolă:

Poate să participe la Tombolă orice persoană care corespunde descrierii indicată mai jos în cadrul prezentului Punct 1. (denumit in continuare Jucător)

Poate să participe la Tombolă orice persoană care:

Pentru Tombolă, se înregistrează la eveniment prin intermediul website-ului https://www.smartapp.hub12.ro și este prezent la eveniment în data de 6 noiembrie 2018 până la momentul extragerii.

Nu pot participa la Tombolă angajații Asociației Smart Alliance, membrii Smart Alliance sau angajații acestora, persoanele sub 18 ani şi persoanele lipsite de capacitatea de  exerciţiu

  1. Descrierea Tombolei:

Tombola organizată de Asociația Smart Alliance va avea loc pe data de 6 noiembrie în cadrul evenimentului Smart Alliance Innovation Summit. Pentru a putea participa la tombola, participanții trebuie să își scrie numele pe un bilet care va fi extras pe scenă. Tombola se va desfășura în două părți, o singură extragere pentru „Fortigate 60E Series” și o singură extragere pentru „Ricoh mini video proiector”. Toți participanții la eveniment vor primi gratuit licență software Bitdefender Total Security 2019 cu valabilitate de un an.

Suma totala a câștigurilor este de 1,541,083 lei

  1. Durata Tombolei

Tombola începe în 06 noiembrie 2018 și se încheie în aceeași zi.

  1. Înscrierea la Tombolă

Înscrierea la Tombola este posibilă exclusiv prin prezența la eveniment și completarea următoarelor date: Nume, Prenume, Email și Companie în talonul specific tombolei.

  1. Câștigul

Câștigul constă  într-un Fortigate 60E Series și un Ricoh Mini Video Proiector, după cum urmează:

Primul nume extras în mod aleator va primi Ricoh Mini Video Proiector

Al doilea nume extras în mod aleator va primi Fortigate 60E Series

Toți participanții la eveniment vor primi o licență software Bitdefender Total Security 2019 cu valabilitate de un an.

Suma totala a câștigurilor este de 1,541,083 lei (fără TVA).

Câștigul nu poate fi convertit în bani. Pentru intrarea în posesie a câștigurilor, asociația Smart Alliance va lua legătura direct cu Câștigătorul în ziua evenimentului sau ulterior, pe email.

  1. Extragerea

La tragere la sorți participă fiecare Jucător. Extragerea va fi aleatoarea, fiind făcută de către Președintele Asociației Smart Alliance pe scena evenimentului. Dacă persoana extrasă nu este prezentă în sală, atunci va pierde premiul și va fi extras un alt nume. Extragerea se va repeta până când va fi ales un câștigător. Această metodă se va aplica pentru pentru ambele premii.

  1. Înștiințarea câștigătorilor

Câștigătorii și câștigurile acordate vor fi anunțați pe scena evenimentului, în ziua evenimentului. Prin participarea la prezenta tombolă toți participanții își exprimă acordul cu folosirea datelor pentru a le utiliza pentru anunțarea câștigătorilor.

  1. Ridicarea câștigurilor

Asociația Asociația Smart Alliance va oferi doar în cadrul evenimentului toate premiile listate la punctul 5.

  1. Excluderea responsabilității

Firma Asociația Smart Alliance  nu răspunde de eventualelor probleme tehnice din cauza cărora Tombola nu poate avea loc.

  1. Altele

Jucătorul, prin participarea sa la Tombolă, acceptă automat prezentul regulament și se declară de acord cu acesta.

Temeiul juridic al organizării concursului este OG 99/2000.

Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă în conformitate cu dreptul comun.

Legea aplicabilă este legea română.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *